Referenser | PT-2019 - Effektiv Personlig Träning

Referenser

Genom projektet har tusentals personer lyckats komma i form och gjort fantastiska livsstilsförvandlingar. Nedan följer ett urval av intervjuer där dessa deltagare med egna ord har fått berätta vad denna hjälp betytt för dem och hur projektet har påverkat deras liv.

Läs och låt dig inspireras!